Fortsättningskursen 2025

Fortsättningskursen är en förmiddagskurs som riktar sig till dig som gått Trombolyskörkort och vill ha en uppfräschning och fördjupning i akut strokeomhändertagande. Varje år kommer en ny fortsättningskurs att ges, så tanken är att man år efter år kan fortsätta gå fortsättningskursen. Fortsättningskurserna kommer att domineras av falldragningar med diskussioner i smågrupper och i helgrupp, och med en fördjupande föreläsning. Möjlighet finns också för någon eller några av deltagarna att bidra med diskussionsfall. 

Fortsättningskursen 2025 ges 17 oktober, och temat för föreläsningsdelen är ”När ska man avstå trombektomi trots synlig propp?”. Kursansvarig är Jakob Ström.

 

Anmälan

Du anmäler dig genom att maila info@trombolyskorkort.se. Eftersom vi redan har dina uppgifter sedan grundkursen behöver du bara bekräfta fakturareferensen. Om du vill bidra med något fall att diskutera, skriv det i mailet, så kommunicerar vi vidare kring det. Genom att anmäla dig till Fortsättningskursen accepterar du villkoren längst ner på denna sida.

Kursdatum

  • 17 oktober 2025

Format

Kursen ges live via Zoom. Ingen förberedelseuppgift ska göras inför Fortsättningskursen.

Kursavgift

1400 kr (exkl. moms)

Schema

8:15-8:20 Välkommen

8:20-8:30 Update

8:30-9:00 Falldiskussioner 1

9:00-9:15 Paus

9:15-10:00 När ska man avstå trombektomi trots synlig propp?

10:00-10:15 Paus

 

10:15-11:00 Falldiskussioner 2

11:00-11:15 Paus

11:15-11:50 Falldiskussioner 3

11:50-12:00 Avslutning 

Villkor

Kursen Fortsättningskursen är avsedd för medicinsk utbildning. Det är den praktiserande läkarens ansvar att i varje enskilt patientärende försäkra sig om att hen agerar i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet. Föreläsare eller Strom Neurology AB kan inte hållas ansvariga för kursdeltagarnas agerande i något enskilt patientärende.

Kursavgift betalas tillbaka om avbokning sker minst 7 dagar innan kursstart.

För att kursintyg (inklusive eventuellt ST-kursintyg) ska delas ut till en enskild deltagare måste hen ha deltagit i kursen.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att ändra datum för ett kurstillfälle. Detta kommer dock bara ske om synnerliga skäl föreligger.

Genom att anmäla sig till kursen accepterar man att Strom Neurology AB sparar angivna personuppgifter, som kommer att användas för kommunikation kring den aktuella kursen. Strom Neurology AB förbinder sig att aldrig dela uppgifterna vidare till tredje part. Personuppgifter kommer också att sparas i ett register, så att vi kan verifiera vilka som genomgått kursen.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att spara och använda information som delges under kursen, till exempel om hur
strokelarmkedjan fungerar på deltagarnas arbetsplatser. Information om enskilda patientärenden, som delges av deltagare under kursen, kommer inte att sparas.

Det är kursdeltagarens ansvar att tillse att hen har teknik som fungerar för att delta på en föreläsning via Zoom. Om en kursdeltagare missar kurstillfället på grund av teknikproblem kan hen erbjudas att gratis vara med på nästa kurstillfälle.