Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka informationen som listas nedan till info@trombolyskorkort.se. Inom ett par dagar kommer du få kursinformation inklusive en förberedelseuppgift skickad till dig via e-mail.

Information som behövs i ditt anmälningsmail:

– Kurstillfälle:            10 oktober 2024

                                     6 februari 2025

                                     28 maj 2025

– Förnamn och efternamn

– Personnummer

– Telefonnummer

– Läkarexamen år

– Tjänstetyp: AT, BT, ST enligt SOSFS 2015:8, ST enligt HSLF-FS 2021:8 eller specialist

– Om ST eller specialist, inom specialitet

– Tjänsteställe (klinik och sjukhus)

– Fakturaadress 

– Fakturareferens

– Adress för intyg efter genomförd kurs

– Övrigt

– Godkänner du villkoren (se nedan) för kursen?

– Vill du ha erbjudande om fortsättningskursen när nya datum finns tillgängliga?

Villkor

Kursen Trombolyskörkort är avsedd för medicinsk utbildning. Det är den praktiserande läkarens ansvar att i varje enskilt patientärende försäkra sig om att hen agerar i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet. Föreläsare eller Strom Neurology AB kan inte hållas ansvariga för kursdeltagarnas agerande i något enskilt patientärende. Kursens namn – Trombolyskörkort – betyder inte att kursdeltagaren efter genomgången kurs nödvändigtvis är redo att ta självständiga beslut om behandling (exempelvis trombolys) vid akut stroke. Precis som man för ett vanligt fordonskörkort behöver både teori (motsvarande den aktuella kursen) och praktik behöver man öva på akuta strokelarm.

Kursavgift betalas tillbaka om avbokning sker minst 7 dagar innan kursstart.

För att kursintyg (inklusive eventuellt ST-kursintyg) ska delas ut till en enskild deltagare måste hen ha deltagit i kursen och klarat det test som kursen avslutas med. Om en deltagare får underkänt på testet får hen göra en kompletteringsuppgift, och kan efter godkänd komplettering få sitt intyg.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att ändra datum för ett kurstillfälle. Detta kommer dock bara ske om synnerliga skäl föreligger.

Genom att anmäla sig till kursen accepterar man att Strom Neurology AB sparar angivna personuppgifter, som kommer att användas för kommunikation kring den aktuella kursen. Strom Neurology AB förbinder sig att aldrig dela uppgifterna vidare till tredje part. Personuppgifter kommer också att sparas i ett register, så att vi kan verifiera vilka som genomgått kursen.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att spara och använda information som delges under kursen, till exempel om hur strokelarmkedjan fungerar på deltagarnas arbetsplatser. Information om enskilda patientärenden, som delges av deltagare under kursen, kommer inte att sparas.

Det är kursdeltagarens ansvar att tillse att hen har teknik som fungerar för att delta på en föreläsning via Zoom. Om en kursdeltagare missar kurstillfället på grund av teknikproblem kan hen erbjudas att gratis vara med på nästa kurstillfälle.