Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka informationen som listas nedan till info@trombolyskorkort.se. Inom ett par dagar kommer du få kursinformation inklusive en förberedelseuppgift skickad till dig via e-mail.

Information som behövs i ditt anmälningsmail:

– Kurstillfälle:            8 maj 2024

                                    10 oktober 2024

– Förnamn och efternamn

– Personnummer

– E-mailadress (om annan än den du skickar ifrån, t ex om flera personer anmäls i ett e-mail)

– Telefonnummer

– Läkarexamen år

– Tjänstetyp: AT, BT, ST enligt SOSFS 2015:8, ST enligt HSLF-FS 2021:8 eller specialist

– Om ST eller specialist, inom specialitet

– Tjänsteställe (klinik och sjukhus)

– Fakturaadress 

– Fakturareferens

– Adress för intyg efter genomförd kurs

– Övrigt

– Godkänner du villkoren (se nedan) för kursen?

– Vill du ha erbjudande om fortsättningskursen när nya datum finns tillgängliga?

Villkor

Kursen Trombolyskörkort är avsedd för medicinsk utbildning.
Det är den praktiserande läkarens ansvar att i varje enskilt patientärende
försäkra sig om att hen agerar i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet.
Föreläsare eller Strom Neurology AB kan inte hållas ansvariga för
kursdeltagarnas agerande i något enskilt patientärende. Kursens namn –
Trombolyskörkort – betyder inte att kursdeltagaren efter genomgången kurs
nödvändigtvis är redo att ta självständiga beslut om behandling (exempelvis
trombolys) vid akut stroke. Precis som man för ett vanligt fordonskörkort
behöver både teori (motsvarande den aktuella kursen) och praktik behöver man
öva på akuta strokelarm.

Kursavgift betalas tillbaka om avbokning sker minst 7 dagar
innan kursstart.

För att kursintyg (inklusive eventuellt ST-kursintyg) ska
delas ut till en enskild deltagare måste hen ha deltagit i kursen och klarat
det test som kursen avslutas med. Om en deltagare får underkänt på testet får
hen göra en kompletteringsuppgift, och kan efter godkänd komplettering få sitt
intyg.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att ändra
datum för ett kurstillfälle. Detta kommer dock bara ske om synnerliga skäl
föreligger.

Genom att anmäla sig till kursen accepterar man
att Strom Neurology AB sparar angivna personuppgifter, som kommer att
användas för kommunikation kring den aktuella kursen. Strom
Neurology AB förbinder sig att aldrig dela uppgifterna vidare till tredje
part. Personuppgifter kommer också att sparas i ett register, så att vi kan
verifiera vilka som genomgått kursen.

Strom Neurology AB förbehåller sig rätten att spara och
använda information som delges under kursen, till exempel om hur
strokelarmkedjan fungerar på deltagarnas arbetsplatser. Information om enskilda
patientärenden, som delges av deltagare under kursen, kommer inte att sparas.

Det är kursdeltagarens ansvar att tillse att hen har teknik
som fungerar för att delta på en föreläsning via Zoom. Om en kursdeltagare
missar kurstillfället på grund av teknikproblem kan hen erbjudas att gratis vara
med på nästa kurstillfälle.