Om kursen

Trombolyskörkort är en interaktiv endagskurs via Zoom, som avhandlar både teoretiska och praktiska aspekter av det akuta strokeomhändertagandet. Fokus är den hyperakuta fasen av omhändertagandet, alltså själva strokelarmet. Kursen riktar sig till läkare som handlägger akut stroke – både till dem som tjänstgör som primärjourer (AT, BT och ST) och till specialister i exempelvis internmedicin. För att deltagarna ska förstå de akuta strokelarmrutinerna på sina hemsjukhus får de en mindre förberedelseuppgift där 20 frågor om de lokala förutsättningarna ska besvarasMålet med kursen är att det akuta omhändertagandet av strokepatienter ska bli snabbare, säkrare och tryggare genom att kursdeltagarna får en solid grund att stå på. 

Om kursledaren

Jakob Ström är specialist i Neurologi, docent och strokeansvarig på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). De senaste åren har han haft en central roll i en rad strokerelaterade utvecklingsprojekt på USÖ, till exempel implementeringen av sjukhusets trombektomiverksamhet som sjösattes 2021. Jakob är affilierad till Örebro universitet och engagerad i Läkarutbildningen. Hans forskning är främst relaterad till olika aspekter av stroke. 

På LIPUS-utvärderingen ställs frågan ”Hur bedömer du kursen som helhet?”. Trombolyskörkort (LIPUSnr 20220082har i genomsnitt fått 5,8  (på en skala från 0,0 till 6,0).

”Otroligt bra och givande kurs!” – Johan Hellgren, ST-läkare i Neurologi, Helsingborg

”Tack för en riktigt bra kurs! Bara idag fick jag ett rädda hjärnan-larm som gick betydligt lättare att hantera.” -Marcin Olszewski, ST-läkare i Akutmedicin, Piteå

När?

  • 8 maj 2024
  • 10 oktober 2024

Hur?

Kursen ges live via Zoom för att möjliggöra interaktion via t ex omröstningar och falldiskussioner i smågrupper. Inför kursdagen förväntas deltagarna titta på NIHSS-föreläsningen här nedan samt skicka in en förberedelseuppgift om de lokala strokelarmrutinerna. Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kursintyg (inklusive ST-kursintyg om så önskas). Kursen drivs via företaget Strom Neurology AB och finansieras helt genom deltagarintäkter. 

Kursavgift

2500 kr (exkl. moms)

Schema

8:00-8:30 Introduktion med uppvärmningscase

8:30-8:35 Paus

8:35-9:20 Bilddiagnostik

9:20-9:30 Paus

9:30-10:30 Differentialdiagnostik

10:30-10:45 Paus

10:45-12:00 Trombolys

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Trombektomi

13:30-14:15 Behandling av intracerebralt hematom 

14:15-14:25 Paus

14:25-14:55 Strokelarmet steg för steg

14:55-15:05 Paus

15:05-16:30 Scenariogenomgångar

16:30-16:45 Test samt utvärdering

Videos

Här finns tre filmklipp:

– Presentation av Trombolyskörkort: Kort introduktion och genomgång av kursschemat. 


– NIHSS på akuta strokelarm: Filmklippet ingår i kursen och ska ses innan kursdagen.


– Stroke basics: Om du vill fräscha upp dina basala strokekunskaper inför kursen. Vi går exempelvis igenom orsaker till stroke, typisk klinisk bild, hjärnans kärl och vad som händer vid stroke i respektive kärlområde.

Fortsättningskursen är en förmiddagskurs som riktar sig till dig som gått Trombolyskörkort och vill ha en uppfräschning och fördjupning i akut strokeomhändertagande. Förutom ett föreläsningspass kommer största delen av förmiddagen kommer ägnas åt fallgenomgångar. Fortsättningskursen 2024 ges 10 maj, och temat för föreläsningsdelen är ”Trombolys i sent tidsfönster”. Läs mer…

 

Kontakt: info@trombolyskorkort.se