Trombolyskörkort är en interaktiv endagskurs via Zoom, som avhandlar både teoretiska och praktiska aspekter av det akuta strokeomhändertagandet. Fokus är den hyperakuta fasen av omhändertagandet, alltså själva strokelarmet. Kursen riktar sig till läkare som handlägger akut stroke – både till dem som tjänstgör som primärjourer (AT, BT och ST) och till specialister i exempelvis internmedicin. För att deltagarna ska förstå de akuta strokelarmrutinerna på sina hemsjukhus får de en mindre förberedelseuppgift där 20 frågor om de lokala förutsättningarna ska besvarasMålet med kursen är att det akuta omhändertagandet av strokepatienter ska bli snabbare, säkrare och tryggare genom att kursdeltagarna får en solid grund att stå på. 

Om kursledarna

Jakob Ström och Kristin Hellfeldt är båda överläkare, specialister i neurologi och delar strokeansvaret på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

På LIPUS-utvärderingen ställs frågan ”Hur bedömer du kursen som helhet?”. Trombolyskörkort (LIPUSnr 20220082har i genomsnitt fått 5,9  (på en skala från 0,0 till 6,0).

”Otroligt bra och givande kurs!” – Johan Hellgren, ST-läkare i Neurologi, Helsingborg

”Tack för en riktigt bra kurs! Bara idag fick jag ett rädda hjärnan-larm som gick betydligt lättare att hantera.” -Marcin Olszewski, ST-läkare i Akutmedicin, Piteå

När?

  • 10 oktober 2024
  • 6 februari 2025
  • 28 maj 2025

Hur?

Kursen ges live via Zoom för att möjliggöra interaktion via t ex omröstningar och falldiskussioner i smågrupper. Inför kursdagen förväntas deltagarna titta på NIHSS-föreläsningen här nedan samt skicka in en förberedelseuppgift om de lokala strokelarmrutinerna. Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kursintyg (inklusive ST-kursintyg om så önskas). Kursen drivs via företaget Strom Neurology AB och finansieras helt genom deltagarintäkter. 

Kursavgift

2500 kr (exkl. moms)

Schema

8:00-8:30 Introduktion med uppvärmningscase

8:30-8:35 Paus

8:35-9:20 Bilddiagnostik

9:20-9:30 Paus

9:30-10:30 Differentialdiagnostik

10:30-10:45 Paus

10:45-12:00 Trombolys

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Trombektomi

13:30-14:15 Behandling av intracerebralt hematom 

14:15-14:25 Paus

14:25-14:55 Strokelarmet steg för steg

14:55-15:05 Paus

15:05-16:30 Scenariogenomgångar

16:30-16:45 Test samt utvärdering

Videos

Här finns tre filmklipp:

– Presentation av Trombolyskörkort: Kort introduktion och genomgång av kursschemat. 


– NIHSS på akuta strokelarm: Filmklippet ingår i kursen och ska ses innan kursdagen.


– Stroke basics: Om du vill fräscha upp dina basala strokekunskaper inför kursen. Vi går exempelvis igenom orsaker till stroke, typisk klinisk bild, hjärnans kärl och vad som händer vid stroke i respektive kärlområde.

Fortsättningskursen kommer i en helt ny upplaga varje år, för att du som gått Trombolyskörkort ska få en årlig uppfräschning och fördjupning i akut strokeomhändertagande. Konceptet är att vi har ett kortare föreläsningspass och sedan ägnar resten av förmiddagen till falldiskussioner. Fortsättningskursen 2025 ges 17 oktober, och temat för föreläsningsdelen är ”När ska man avstå trombektomi trots synlig propp?”. Läs mer…

Kontakt: info@trombolyskorkort.se