Om kursen

Målet med kursen är att det akuta omhändertagandet av strokepatienter ska bli snabbare, säkrare och tryggare genom att kursdeltagarna får en solid grund att stå på.

Trombolyskörkort är en interaktiv och engagerande endagskurs via Zoom, som avhandlar både teoretiska och praktiska aspekter av det akuta strokeomhändertagandet. Kursen riktar sig till läkare som handlägger akut stroke – både till dem som tjänstgör som primärjourer (AT, BT och ST) och till specialister i exempelvis internmedicin som har strokehandläggning som en mindre del av sitt uppdrag. För att deltagarna ska förstå de akuta strokelarmrutinerna på sina hemsjukhus får de en mindre förberedelseuppgift som sätter de lokala rutinerna i perspektiv. 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns även på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220082). Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kursintyg (inklusive ST-kursintyg om så önskas). Kursen drivs via företaget Strom Neurology AB och finansieras helt genom deltagarintäkter.

Om Jakob Ström

Jakob Ström är specialist i Neurologi, docent och strokeansvarig på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). De senaste åren har han haft en central roll i en rad strokerelaterade utvecklingsprojekt på USÖ, till exempel implementeringen av sjukhusets trombektomiverksamhet som sjösattes 2021. Jakob är affilierad till Örebro universitet och engagerad i Läkarutbildningen. Hans forskning är främst relaterad till olika aspekter av stroke, såsom risken för lunginflammation efter stroke och kopplingen mellan covid och stroke.

LIPUS-utvärdering: Hur bedömer du kursen som helhet? Genomsnittspoäng: 5,7 (0,0-6,0) 

”Otroligt bra och givande kurs!” – Johan Hellgren, ST-läkare i Neurologi, Helsingborg

”Tack för en riktigt bra kurs! Bara idag fick jag ett rädda hjärnan-larm som gick betydligt lättare att hantera.” -Marcin Olszewski, ST-läkare i Akutmedicin, Piteå

Kursdatum

  • 24 november 2022
  • 16 februari 2023
  • 11 maj 2023

Format

Kursen ges live via Zoom för att möjliggöra interaktion via t ex omröstningar och falldiskussioner i smågrupper. Inför kursdagen förväntas deltagarna titta på NIHSS-föreläsningen här ovan samt skicka in en förberedelseuppgift om de lokala strokelarmrutinerna.

Kursavgift

2000 kr (exkl. moms)

Schema

8:00-8:30 Introduktion med uppvärmningscase

8:30-8:35 Paus

8:35-9:20 Bilddiagnostik

9:20-9:30 Paus

9:30-10:30 Differentialdiagnostik

10:30-10:45 Paus

10:45-12:00 Trombolys

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Trombektomi

13:30-14:15 Behandling av intracerebralt hematom 

14:15-14:25 Paus

14:25-14:55 Strokelarmet steg för steg

14:55-15:05 Paus

15:05-16:30 Scenariogenomgångar

16:30-16:45 Test samt utvärdering

Videos

Här finns tre filmklipp:

– Presentation av Trombolyskörkort: I denna video berättar jag kort om kursen och går igenom schemat för dagen. 

– NIHSS på akuta strokelarm: För att under kursdagen få mer tid till falldiskussioner har jag gjort om detta föreläsningsmoment till en förinspelad video. Filmklippet ingår i kursen och ska ses innan kursdagen.

– Stroke basics: Om du vill fräscha upp dina basala strokekunskaper inför kursen rekommenderar jag att du tittar på detta filmklipp. Vi går exempelvis igenom orsaker till stroke, typisk klinisk bild, hjärnans kärl och vad som händer vid stroke i respektive område.

Fortsättningskursen 2023

Fortsättningskursen är en förmiddagskurs som riktar sig till dig som gått Trombolyskörkort och vill ha en uppfräschning och fördjupning i akut strokeomhändertagande. Förutom ett fördjupande föreläsningspass kommer största delen av förmiddagen kommer ägnas åt fallgenomgångar. Fortsättningskursen 2023 ges 12 maj, och temat för föreläsningsdelen är ”Basilaristrombos – en differentialdiagnostisk utmaning”. Läs mer…